12 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Light Finish

112CBLT

12 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Light Finish 112CBLT
$84 In stock
Personal Card
Engraving
12 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Light Finish 12 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Light Finish 12 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Light Finish