9 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Dark Finish

109CBDK

9 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Dark Finish 109CBDK
$53.5 In stock
Personal Card
9 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Dark Finish 9 inch Beech Wood Chopping Bowl & Mezzaluna Knife Set - Dark Finish